Επωνυμία – Firmenname  CONSOLUT HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διακριτικός Τίτλος – Kurzfirmierung  CONSOLUT HELLAS MON IKE
Έδρα – Sitz ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 24Α, Τ.Κ. 54623, Θεσσαλονίκη
Αριθμός ΓΕΜΗ – Handelsregisternummer (GEMI) 147693906000
ΑΦΜ – Steuernummer (AFM)  801043282, Δ.Ο.Υ.: E‘ Θεσσαλονίκης
Κεφάλαιο – Gesellschaftskapital 50.000€
Διαχειριστής – Geschäftsführer Clemens Sontheim,  Τ.Κ. 54626 Θεσσαλονίκη, Α.Φ.Μ. 172581390
Μοναδικός Εταίρος – Daten des alleinigen Gesellschafters consolut international ag, Ebnatstrasse 65c, 8200 Schaffhausen, Switzerland, Α.Φ.Μ 801042285
Κεφαλαιακή εισφορά  του μοναδικού εταίρου – Kapitaleinlage des alleinigen Gesellschafters 50.000€
Λοιπά στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας  – Sonstige Kontaktdaten der Gesellschaft Telephone: +30 231 1180222